Quy trình sản xuất

 • 1-Nguyên liệu thô

 • 2-Cắt

 • 3-Sưởi ấm

 • 4-Rèn

 • 5-lăn

 • 6-Gia công

 • 7-Khoan

 • 8-Kiểm tra

 • 9-Đánh dấu

 • 10-Đóng gói

 • 11-Cổ phiếu

 • 12-Lô hàng