Thị trường sản xuất

HÀN QUỐC
Năm 2014, chúng tôi đã được chứng minh là nhà cung cấp của nhà máy đóng tàu Hyundai, Ltd.
Năm 2019, chúng tôi đã được chứng minh là nhà cung cấp của nhà máy đóng tàu Daewoo, ltd
2019, Samsung đã kiểm tra nhà máy của chúng tôi.