Trung tâm Tin tức

3 container được chuyển đến Ba Lan hôm nay! # EN1092-1 Mặt bích tấm PN25

2020-10-14

Mua hàng liên tục là lời khẳng định lớn nhất về chất lượng mặt bích của chúng tôi.
3 container được chuyển đến Ba Lan ngày hôm nay. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu đặt hàng Mặt bích mù, Mặt bích tấm và Mặt bích trượt.
Chúng tôi có thể sản xuất tất cả các loại mặt bích rèn tiêu chuẩn, mặt bích phi tiêu chuẩn, mặt bích đặc biệt và mặt bích vẽ.