Trung tâm Tin tức

Các loại mặt bích giả mạo phổ biến trên thị trường

2020-04-13
Các loại mặt bích giả mạo phổ biến trên thị trường.

Mặt bích đóng vai trò quan trọng như các thành phần cần thiết để kết nối hai đường ống trong thiết kế đường ống và phụ kiện đường ống. Mặt bích tấm, mặt bích SO, mặt bích WN và mặt bích BL là phổ biến nhất trên thị trường.